Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til fagforeninger

Fagforeninger kan - ved mistanke om at en lidelse skyldes arbejdet - henvise medlemmet til arbejdsmedicinsk udredning med årsags- og risikovurdering, samt arbejdsmedicinsk rådgivning og vejledning.

Medlemmet skal forinden, som minimum, være undersøgt for lidelsen eller sygdommen hos den praktiserende læge eller hos speciallæge. For at lade de lægelige oplysninger indgå kan henvisningen med fordel gå gennem den praktiserende læge samtidig med, at henvisningsønsket begrundes. Hvis fagforeningen selv henviser, er det altid en god ide at informere medlemmets egen praktiserende læge.

Vigtigt før henvisning
Før en henvisning er det vigtigt at sikre sig, at henvisningen er relevant. Formålet med udredningen skal være klar. For eksempel ”at få klarlagt om en arbejdspåvirkning er årsag til sygdom”. Læs gerne indikationer for henvisning (link til e-dok) og rådfør dig med det relevante fagmateriale.

Download vores henvisningsblanket (pdf)

Ved tvivl eller spørgsmål kontakt os: Herning tlf. 7843 3500 - Aarhus tlf. 7845 0900. Ved socialfaglige spørgsmål, spørg efter socialrådgiver, Birgitte Bidstrup Kristensen.

Henvisningen SKAL indeholde
• Foreløbig diagnose
• Problemformulering, formål med og forventning til undersøgelsen.
• Kort sygehistorie omfattende start, udvikling, hidtidig behandling.
• Alle relevante bilag, inkl. tidligere undersøgelsesresultater.
• Oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom. Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder angivelse af startdato for evt. sygemelding.
• Sociale konsekvenser af sygdommen (sygemelding, arbejdsløshed, revalidering, pensionsansøgning)
• Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse.
• Navn, CPR-nr, postadresse, telefonnummer

Tag altid stilling til, om der er brug for tolkebistand og, hvilket sprog det evt. drejer sig om.

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.00-14.30


Tlf: +45 7845 0900
Fax: +45 7845 0901

Email

 

 

This page load time was 0.089 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk