Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til fagforeninger


Henvisningsprocedure for fagforeninger
Fagforeninger kan - ved mistanke om at en lidelse skyldes arbejdet - henvise medlemmet til arbejdsmedicinsk udredning med årsags- og risikovurdering, samt arbejdsmedicinsk rådgivning og vejledning.

Medlemmet skal forinden, som minimum, være undersøgt for lidelsen eller sygdommen hos den praktiserende læge eller hos speciallæge. For at lade de lægelige oplysninger indgå kan henvisningen med fordel gå gennem den praktiserende læge samtidig med, at henvisningsønsket begrundes.


Vigtigt før henvisning

Før en henvisning er det vigtigt at sikre sig, at henvisningen er relevant. Formålet med udredningen skal være klar. For eksempel ”at få klarlagt om en arbejdspåvirkning er årsag til sygdom”.
Læs gerne indikationer for henvisning og rådfør dig med det relevante fagmateriale.
Anvend og udfyld vores henvisningsblanket.

Ved tvivl eller spørgsmål kontakt os: Herning tlf. 7843 3500 - Aarhus tlf. 7845 0900.


Henvisningen SKAL indeholde

• Foreløbig diagnose
• Problemformulering, formål med og forventning til undersøgelsen.
• Kort sygehistorie omfattende start, udvikling, hidtidig behandling.
• Alle relevante bilag, inkl. tidligere undersøgelsesresultater.
• Oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom. Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder angivelse af startdato for evt. sygemelding.
• Sociale konsekvenser af sygdommen (sygemelding, arbejdsløshed, revalidering, pensionsansøgning)
• Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse.
• Navn, CPR-nr, postadresse, telefonnummer

Tag altid stilling til, om der er brug for tolkebistand og, hvilket sprog det evt. drejer sig om.

Det er altid en god ide at informere medlemmets egen praktiserende læge.

Du kan downloade indikationer for henvisninger, den henvisningsblanket som skal benyttes samt en vejledning for udfyldelse af henvisningsblanketten under menuen ”blanketter og retningslinjer”.

Kontakt altid klinikken, hvis der er tvivl om formålet med henvisningen, spørgsmål om udfyldelse af henvisningsblanket eller andet.

Ved socialfaglige spørgsmål kan socialrådgiver, Birgitte Bidstrup Kristensen, kontaktes på Herning tlf. 7843 3500 - Aarhus tlf. 7845 0900.

 

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.00-14.30


Tlf: +45 7845 0900
Fax: +45 7845 0901

Email

 

 

This page load time was 0.212 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk