Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til læger

Arbejdsmedicin i Aarhus og Herning modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger, læger på sygehusene og andre læger.

Henvisning sker elektronisk. Læs forløbsbeskrivelsen for en arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland på Sundhed.dk 

Bemærk: Før henvisning forventes det, at der er udført basal diagnostik i form af:

 • Grundlæggende klinisk undersøgelse og funktionsundersøgelse
 • Supplerende laboratorieundersøgelse og billeddiagnostik
 • Ved behov for specialiseret diagnostisk undersøgelse, udredning og behandling skal patienten henvises direkte til det relevante speciale

  Henvisningen skal indeholde:
 • Problemformulering, formål med og forventning til undersøgelsen
 • Kort sygehistorie omfattende debut, udvikling, hidtidig behandling inklusiv medicin og relevante undersøgelsesresultater. VIGTIGT - Somatisk eller psykisk komorbiditet
 • Grundlæggende oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom 
 • Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder startdato for evt. sygemelding
 • Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse eller sagen ikke er anmeldt
 • Patientens telefonnummer

Tag altid stilling til, om patienten har brug for tolkebistand og hvilket sprog det evt. drejer sig om.

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.00-14.30


Tlf: +45 7845 0900
Fax: +45 7845 0901

Email

 

 

This page load time was 0.029 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk