Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Brug af PRO til nyrepatienter

Hør Birgith Grove fortælle, hvad hendes ph.d.-projekt handler om. Minuttal: 1:07.

Projekttitel
"Anvendelse af patientens egne oplysninger (PRO) til ambulant opfølgning hos patienter med kronisk nedsat nyrefunktion"

Baggrund
Patienter med kronisk nyresygdom møder typisk til kontrol på sygehuset med fastlagte mellemrum. Denne type planlagt ambulant opfølgning kan af flere grunde være uhensigtsmæssig. Forværring af symptomer følger ikke et fastlagt mønster, så kontrolbesøgene kan være overflødige – og de kan optage tiden fra patienter, hvis symptomer er blevet akut forværrede.

Formål
Dette ph.d.-projekt skal undersøge, om den ambulante behandling af kroniske nyrepatienter kan blive bedre og mere effektiv, hvis man bruger patient-rapporterede oplysninger (PRO) til at vurdere patienternes behov for konsultation og til at problemfokusere samtalerne med dem. Formålet er at give forskningsbaseret viden om, hvordan man bedst tilrettelægger ambulant opfølgning af kroniske patienter.

Metode
Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg på 1-2 nyremedicinske afdelinger i Region Midtjylland. Cirka 200 nyhenviste ambulante patienter inddeles i grupper med tre typer opfølgning:
 
1) PRO-baseret opfølgning, hvor patienten udfylder spørgeskema hjemme og svarene bruges til at vurdere behov for kontakt
2) Telefonkonsultation, hvor patientens svar fra spørgeskema bruges som dialogstøtte
3) Traditionel opfølgning i ambulatoriet med faste tider

For at sammenligne effekten af disse tre typer opfølgning vil vi gennem 1½ år måle på patienternes nyrefunktion, symptomer og livskvalitet samt sygdomsforståelse ved 0, 6, 12 og 18 mdr. Brugen af sundhedsydelser (i form af antal kontakter til hospitalet), vil også indgå i vurderingen. Interview med patienter og læger skal give viden om, hvordan denne nye form for ambulant opfølgning opleves.

Deltagere
Enheden for Patientrapporterede Oplysninger, AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest
Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Studietype
Klinisk randomiseret studie

Ekstern finansiering
Karen Elise Jensens Fond, TrygFonden, Helsefonden

Interessekonflikter
Ingen


Hovedvejleder
Professor Niels Henrik Hjøllund, VestKronik, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Medvejledere
Per Ramløv Ivarsen, overlæge, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Annette de Thurah, lektor, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Derek Kyte, ph.d., lektor, vicedirektør for Centre for Patient-Reported Outcomes Research (CPROR), University of Birmingham, UK

Tidsramme
1. september 2018- 1. september 2022

Projektleder
Birgith Engelst Grove, AmbuFlex, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
Tlf. 7843 3500 eller mail: Birgith.Grove@vest.rm.dk
 

 

 

Birgith Engelst Grove, sygeplejerske, cand.scient.san,

ph.d.-studerende

 

Mail: Birgith.Grove@vest.rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

This page load time was 0.028 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk