Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Afsluttede projekter

  • Udvikling af case-referentdesign på bevægeapparatsområdet: Arbejdsrelaterede risikofaktorer for ulnarisneuropati og lignende besvær i hånd og underarm.

    Projektet er udført af de arbejdsmedicinske klinikker i Aarhus og Herning i samarbejde med Klinisk-neurofysiologisk afd., Århus Sygehus, ved overlæge Birger Johnsen og professor, ledende overlæge Anders Fuglsang-Frederiksen. 
    Kontakt: overlæge Poul Frost eller overlæge Susanne Wulff Svendsen 
     
This page load time was 0.096 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk