Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Muskel- og skeletbesvær - har arbejdspladskulturen betydning?

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan arbejdspladsens kultur påvirker håndteringen af muskel- og skeletbesvær (MSB-kulturen), og hvilken betydning MSB-kulturen har for arbejdsevne og sygefravær i brancher med høje fysiske arbejdskrav. En afklaring af MSB-kulturens betydning vil give mulighed for at igangsætte nye typer af forebyggelsesaktiviteter i arbejdsmiljøet.

Projektet gennemføres som et mixed-method-studie, hvor kvantitativ metode (spørgeskema) og kvalitativ metode (observation og interview) kombineres. Herved undersøges MSB-kulturen på både institutionelt niveau (politikker, retningslinjer og introduktionsprogrammer), relationelt niveau (medarbejdernes arbejdspraksis og interaktioner med hinanden) og individniveau (holdninger og opfattelser blandt medarbejderne). 

Undersøgelsen udføres blandt ansatte i 2 brancher med høje fysiske arbejdskrav: slagteriarbejdere og ansatte i plejesektoren. Tilsagn om deltagelse er opnået fra Danish Crown, Tican og Ringkøbing-Skjern Kommune. I alt ca. 4-4500 medarbejdere forventes at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 

Ud fra analyse af spørgeskemabesvarelserne inddeles arbejdsenheder i hhv. høj og lav forekomst af nedsat arbejdsevne og sygefravær pga. MSB. På bagrund af dette udvælges arbejdsenheder med forskellig profil til dybdegående kvalitative undersøgelser bestående af observation samt interview med ledere og medarbejdere. Dette vil bidrage til en forståelse af MSB-kulturen, og afklare de forhold og detaljer i kulturen, som har betydning for, hvordan medarbejderne oplever og håndterer MSB.

Projektdeltagere

David Høyrup Christiansen, Johan Hviid Andersen, Dorte Raaby Anderen, Kent J. Nielsen (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning), Danish Crown, Tican og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 3 mio.

Periode

2018-21

 

 

David Høyrup Christiansen

 

Tlf. 7843 3500

 

Mail: davchr@rm.dk

This page load time was 0.307 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk