Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Forskning i Aarhus

 

Forskningen på klinikken i Aarhus sker i Ramazzini-regi, dvs. som del af Dansk Ramazzini Centers samlede forskning i miljø- og arbejdsmedicin.

Dansk Ramazzini Center er et samarbejde mellem Region Nordjylland og de arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland og Afdeling for Arbejds- og Miljømedicin ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Der er gennem en årrække opbygget en betydelig arbejdsmedicinsk ekspertise og forskningserfaring ved de nu tre arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Ved at samle og koordinere forskningsressourcerne skal det nye center fremme rekruttering, udvikling og gennemslagskraft af den arbejdsmedicinske indsats til gavn for regionens borgere. Det nye center repræsenterer en samlet forskningsressource på i størrelsesordenen 15 millioner kr. årligt og et samlet befolkningsunderlag på 1.8 millioner mennesker.

Den udarbejdede forskningsstrategi afspejler centrale arbejdsmedicinske forskningsopgaver, som er i samfundet i dag. Den udstikker retningslinjer for et funktionelt, rationelt og dynamisk samarbejde, hvor regler og retningslinjer er udarbejdet med henblik på at generere idéer, at opnå inspirerende vejledning af yngre forskere samt at danne basis for et attraktivt forskningsmiljø.

Centerdannelsen vil kunne blive en synlig forskningsinstitution fremover, hvor der vil åbnes muligheder for synergieffekter og nyt samarbejde til gavn for ansatte og arbejdspladser i Danmark.
 

Forskningsstrategi

Arbejdsmedicin i Aarhus følger den forsknings- og udviklingstrategi, som er vedtaget i Dansk Ramazzini Center. Den kan læses her.

Klinikken har 6 strategiske indsatsområder indenfor arbejdsmedicinsk forskning:

  • Reproduktion
  • Bevægeapparatlidelser
  • Luftvejslidelser
  • Stress
  • Arbejdsfastholdelse
  • Arbejdsulykker

 

Professor, overlæge Henrik Kolstad
Forskningsansvarlig
Aarhus


Email

Tlf. 7846 4290

 

 

 

 

This page load time was 0.029 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk