Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Følelsesmæssige krav i fængselsbetjentes arbejde

Projektet er et ph.d.-projekt, der består af 2 delundersøgelser:  
 
Kvantitativ delundersøgelse
Den kvantitative delundersøgelse har til formål at undersøge sammenhænge mellem arbejdsmiljøfaktorer og helbred i Kriminalforsorgen og bygger på data fra en kvantitativ undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred og trivsel i alle danske fængsler og arresthuse.
 
Kvalitativ delundersøgelse
Den kvalitative delundersøgelse har til formål at analysere, hvordan fængselsbetjente oplever og håndterer følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet, og hvilke forhold, der har betydning for såvel oplevelse som håndtering. De kvalitative data er indsamlet via deltagende observation og interviews i et lukket fængsel i perioden januar-juni 2013 og igen fra august 2015-december 2015.
 
Deltagende observation er valgt som metode med henblik på at undersøge rammerne for betjentenes arbejde og for at få kendskab til relationer, kultur og samhandlingsformer, som de udspiller sig i dagligdags møder mellem betjente og mellem betjente og indsatte. 

 

 

Projektleder: Dorte Raaby Andersen, cand.scient.soc, ph.d-studerende 

 

Mail: doteader@rm.dk

 

Tlf.  7843 3500

 
This page load time was 0.034 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk