Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Integreret voldsforebyggelse

Når en fængselsbetjent bliver truet eller udsat for vold, er det ikke nok at kigge på hans arbejdsrutiner, hvis man vil forebygge overgrebene. Hans leder skal også under lup.

Forskningsprojektet Integreret Voldsforebyggelse (IV) tager udgangspunkt i en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og Kriminalforsorgen, der inddrager både medarbejdere og ledelse. Tanken er, at medarbejdere og ledelse i fællesskab kan blive bedre til at forebygge og håndtere vold og trusler på arbejdspladsen. 

Projektet koncentrerer sig om psykiatrien og Kriminalforsorgen, fordi disse brancher har store udfordringer med vold og trusler. Ifølge en ny undersøgelse har 83% af medarbejdere i psykiatrien oplevet trusler og 62% vold inden for det seneste år. I Kriminalforsorgen har 69% af medarbejderne oplevet trusler og 25% vold.

Målet med forskningsprojektet er at kunne konkludere, om metoden Integreret Voldsforebyggelse forbedrer arbejdspladsernes voldsforebyggelse. Derudover vil projektet munde ud i praksisrettede redskaber til at arbejde med forebyggelse af vold i Kriminalforsorgen og psykiatrien. 

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og løber fra 1. januar 2017-30.juni 2020.

Projekttitel: Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen.

Projektleder: Lars Peter Sønderbo Andersen. Kontakt: 7843 3500 og laaande@rm.dk

Projektansvarlig: Charlotte Gadegaard. Kontakt: 7843 3500 og choram@rm.dk

Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Læs mere på NFA's projektside.

 

 

Projektleder: Lars Peter Sønderbo Andersen

 

Mail og tlf:: laande@rm.dk og 7843 3500

 

 

Projektansvarlig: Charlotte Gadegaard

 

Mail og tlf.: choram@rm.dk og 7843 3500

This page load time was 0.569 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk