Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker inden for fiskeri og fiskeindustri i Grønland

Der mangler systematisk forskningsbaseret viden om arbejdsmiljøproblemer i Grønland. Ny forskning skal skabe overblik i en dominerende branche i industrien i Grønland, nemlig fiskeri og fiskeindustri. I 2014 var ca. 15% af Grønlands 25.000 erhvervsaktive indbyggere ansat i denne branche.

Undersøgelsens specifikke formål er: 

1. Kortlægning af typer og omfang af erhvervssygdomme, med fokus på bevægeapparatslidelser og allergiske sygdomme i hud og luftveje.

2. Kortlægning af eksponeringer inden for bevægeapparatet, hud og luftveje med henblik på årsagsrelation for arbejdsbetingede lidelser samt forebyggelse på arbejdspladserne og viden til myndighedernes prioritering.

3. Kortlægning af omfang og typer af arbejdsulykker og risikovurdering i arbejdsmiljøet.

4. Etablering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø og helbredsforhold i fiskeri og fiskeindustri.

Designet er en spørgeskema- og klinisk baseret tværsnitsundersøgelse af medarbejdere ved virksomhederne Royal Greenland og Polar Seafood, som tilsammen har langt hovedparten af fiskeindustrien og fiskeriflåden i Grønland.

Se flere detaljer om undersøgelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside

I Danmark foreligger der kun sparsom forskning i arbejdsmiljøproblemer i fiskeri og fiskeindustri, og det vurderes realistisk, at dele af resultaterne fra projektet kan overføres til de samme sektorer i Danmark.

Tidsramme

Fase 1: Oktober-november 2016

Fase 2: Efterår 2017 - primo 2018

Finansiering

Fase 1: Royal Greenland, Polar Seafood, Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, arbejdsmarkedets parter, Arbejdsmiljørådet og Grønlandsbanken

Fase 2: Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektgruppe

Kurt Rasmussen, Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest (projektleder)

Jakob Bønlykke, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital 

Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital

Torben Sigsgaard, Sektion for miljø, arbejde og sygdom, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

3 grønlandske og 1 dansk medicinstuderende

 

 

 

Projektleder: Kurt Rasmussen, speciallæge, ph.d.

 

Tlf. 7843 3500

 

Mail: Kurt.Rasmussen@vest.rm.dk

This page load time was 0.058 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk