Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Senfølger efter elulykker

Projekttitel 
Senfølger efter elulykker 

Formål
Formålet er at undersøge de helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af elulykker.

Baggrund
Hvert år møder skadestuerne i Danmark ca. 1000 mennesker, der har fået strømstød på deres arbejdsplads. De ramte kommer fra mange forskellige faggrupper, og skaderne varierer fra forbigående ubehag til mere alvorlige skader som brandsår, nerveskader og hjertestop. Nogle elulykker er voldsomme og har umiddelbart alvorlige konsekvenser. Andre giver ikke varige mén. 

Der mangler dog viden om de senfølger, der kan opstå i perioden efter en elulykke. Erfaringen fra arbejdsmedicinske klinikker viser, at lavspændingsulykker kan give patienterne symptomer efterfølgende. Men hvor mange udvikler symptomer efter en elulykke, og hvor alvorlige er følgerne for deres helbred og arbejdsliv? Er der fællestræk ved de ulykker, som giver varige mén? Den viden har vi ikke i dag, særligt ikke, når det gælder de hyppigt forekommende lavspændingsulykker.

Manglen på viden er et problem, når patienterne søger læge eller skadestue, men det er også en udfordring, når patienterne skal søge erstatning for deres arbejdsskade, at der ikke er klarhed på området.

Metode
Undersøgelsen er todelt: 

- I en registerundersøgelse identificeres tilskadekomne fra 1995-2012 via registre fra Arbejdstilsynet og UlykkesAnalyseGruppen. Forskerne sammenkobler disse data med oplysninger om diagnoser, sygehus- og lægekontakter, sygefravær og overførselsindkomst fra Landspatientregistret, Sygesikringsregistret og DREAM-databasen.

- I kohorteundersøgelsen får alle Dansk El-Forbunds medlemmer (ca. 20.000) et spørgeskema med spørgsmål om elulykker. De der ikke har været ude for en elulykke (eller har haft symptomer) inden for det seneste halve år, modtager dernæst de næste 26 uger et ugentligt sms-spørgeskema om elulykker og symptomer. På den måde følger forskerne elektrikerne i en længere periode.

Håbet er, at projektets resultater kan bruges til at forebygge elulykker, særligt i el-branchen, og at der kan skabes mere klarhed over årsagssammenhængen mellem elulykker og deres følgevirkninger. Samtidig vil den ny viden være relevant for læger i skadestuer og i almen praksis, der behandler tilskadekomne efter elulykker.

Projektet støttes af: Arbejdsmiljøforskningsfonden (2.997.120 kr)

Tidsramme: 1. marts 2018 - 27. februar 2021

Projektdeltagere: Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Dansk El-Forbund og UlykkesAnalyseGruppen, Odense Universitetshospital

Kontakt: Projektleder Anette Kærgaard, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest: anekae@rm.dk eller 7843 3500

 

 

Projektleder

Anette Kærgaard, overlæge, ph.d.
 

 

Mail

anekae@rm.dk
 

 

Tlf

7843 3500

This page load time was 0.043 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk