Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Arbejdsmedicinsk Klinik har fået ny hjemmeside

Arbejdsmedicinsk Klinik har fået ny hjemmeside

Amkherning.dk har fået en tiltrængt ansigtsløftning
Den 10. februar åbner Arbejdsmedicink Klinik, Regionshospitalet op for den nye hjemmeside. Adressen forbliver den samme, men layoutet er ganske nyt! Men det er ikke det eneste, som er nyt.

RSS, nyhedsbreve, database og forskningsresultater
Med den nye hjemmeside håber klinikken, at det i fremtiden bliver nemmere at formidle forskning, oplyse og informere patienter og at offentligheden kan få mere indblik i det arbejdsmedicinske arbejds- og forskningsfelt.

- Den nye hjemmeside har mange nye features, som både patienter, interessenter, samarbejdspartnere og forskningskolleger kan få rigtig meget glæde af. F.eks. bliver det nu muligt at søge i vores publikationsdatabase, at downloade projektbeskrivelser, præsentationer og resultater fra vores forskning og patienterne får deres helt egen indgang med alle de oplsyninger, de skal bruge, hvis de er henvist til vores klinik, fortæller kommunikationsmedarbejder Gritt Bennedsen.

Formidle og oplyse
Klinikken genererer i dag meget ny viden, som både patienter, virksomheder, fagforeninger og de politiske beslutningstagere har brug for i deres daglige virke for gode og innovative arbejdsmiljøer. Det er en pligt, at formidle og oplyse hver gang, der er ny viden på området.

- Vi er en forebyggende afdeling, fortæller ledende overlæge Kurt Rasmussen. Det betyder, at vi, udover at lave arbejdsmedicinske udredninger, er med til at genere viden, som igen er fundamentet for at folk har det godt på deres arbejdsplads. Vi er på vores arbejde mere end 70% af vores vågne tid - så vi skylder arbejdsstyrken at formidle den viden til dem, som gør at vi kan nedbringe antallet af sygemeldinger, arbejdsulykker, stressreaktioner og arbejdsrelaterede depressioner. Nu kan vi, via den nye hjemmeside, samle meget af vores viden og gøre den umiddelbart tilgængelig. det er et stort skridt - og vi glæder os, siger Kurt Rasmussen.

 

Vil du vide mere om hjemmesiden eller vores formidling, kontakt kommunikationsmedarbejder Gritt Bennedsen eller ledende overlæge Kurt Rasmussen

This page load time was 0.078 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk