Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Det frie uddannelsesvalg er ikke ens for alle

Valgfrihed og masser af information er ikke nok i sig selv, når danske unge skal finde deres videre vej efter folkeskolen. Antropolog Regine Grytnes har interviewet 9. klasses-elever om, hvordan de oplever dét at skulle vælge ungdomsuddannelse.

I sin artikel Making the right choice!, der netop er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Young, beskriver Regine Grytnes de unges forskellige tilgange til uddannelsesvalg. Hendes artikel er baseret på interviews med elever fra 3 forskellige 9. klasser, der alle er en del af VestLiv-projektets årgang ’89.

- ”Det, jeg har kunnet se, er, at de unge forholder sig meget forskelligt til dét at skulle vælge en ungdomsuddannelse,” fortæller hun.
- ”Det er ikke sådan, at hvis bare man giver dem information nok, så skal de nok beslutte sig. Tværtimod er der flere af dem, der går lidt i sort over valgmulighederne. Og så følger de måske med kammeraterne i stedet for at udnytte de informationer, de har fået, og reflektere over, hvad de egentlig har lyst og evner til.”

Der er også stor forskel på, hvilken type vejledning, de unge har brug for, når de skal beslutte sig, fastslår Regine Grytnes:
- ”Nogle af de unge fokuserer først og fremmest på, at de skal kunne forsørge sig selv i fremtiden. De har måske mest brug for nogle tørre tal på beskæftigelse og noget viden om, hvor de enkelte uddannelser kan bruges,” forklarer hun og fortsætter:
- ”I den anden grøft finder vi så en gruppe unge, der er meget optagede af, at arbejdet skal passe til lige netop dem. De har mere brug for at se på, hvilke typer jobs, der matcher med deres personlige værdier. Og nogle af dem skal måske have lidt mere tid til at ’finde sig selv’.”

Regine Grytnes er ikke i tvivl om, at sociale forskelle også slår igennem i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. Men ikke nødvendigvis på den måde, som mange måske forestiller sig. Det er nemlig ikke bare sådan, at unge med ressourcestærke forældre har fået mere hjælp til lektierne, klarer sig bedre i skolen og derfor ender med at få de gode uddannelser, forklarer hun: 

- ” Den forskellige tilgang til uddannelsesvalget handler lige så meget om, at de unge har forskellige oplevelser og erfaringer med i rygsækken. Uddannelsesvalg handler meget om selvopfattelse. De unge investerer i sig selv – og de er selvfølgelig bange for at lave en fejlinvestering,” slutter Regine Grytnes, der håber, at resultaterne af hendes undersøgelse kan være med til at påvirke den måde, man rådgiver unge på i det danske uddannelsessystem.

Regine Grytnes interviewede 35 unge fra årgang ’89 første gang i 2005, hvor de var ved at være færdige med 9. klasse. Siden har hun interviewet mange af dem igen – denne gang om deres valg af videregående uddannelse og deres forestillinger om fremtiden og voksenlivet.

 

Læs mere om VestLiv-projektet her
 


Antropolog, ph.d.-studerende
Regine Grytnes

 

This page load time was 0.033 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk