Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Fordobling af patienter med stress

Fordobling af patienter med stress

 

Fordobling af patienter med psykiske belastningsreaktioner

I løbet af de sidste fem år er andelen af patienter, som har psykiske belastningsreaktioner som følge af deres arbejde, steget drastisk på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Dobbelt så mange blev i 2009, i forhold til 2005, henvist til klinikken pga. arbejdsbetingede psykiske reaktioner som fx stress og depression.

Det er primært de traditionelle kvindefag, som står for den store stigning. Fag som lærer og pædagog, plejepersonale og kontoransatte topper listen og udgør mere end 80% af de henviste patienter. Indtil 2005 har andelen af patienter med arbejdsrelaterede psykiske reaktioner været forholdsvis konstant, men for fem år siden begyndte klinikken at bemærke ændringen i andelen af patienter, som er henvist med især stress.

”Fra 2005 og frem bliver andelen af patienter med psykiske reaktioner større for hvert år, og ved opgørelsen af patientstatistikkerne ved afslutningen af 2009 ser vi, at der reelt er sket en fordobling af de patienter, som er henvist til os med arbejdsbetingede psykiske reaktioner, oftest stress eller depression. I 2009 blev der henvist 100 flere patienter fra det gamle Ringkøbing amt, end i 2005. Efter nedlæggelsen af Skiveklinikken ser vi omkring 350 patienter på årligt basis”, fortæller Ole Carstensen, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik.

”Og det er andelen, som er steget”, pointerer Ole Carstensen. ”Vi ser ikke mange flere patienter end tidligere, men de ’gammeldags’ skader, som følge af fysisk overbelastning og arbejde med kemikalier, ser vi færre af. Det kan skyldes, at der bliver færre af de meget fysisk hårde arbejdspladser, som fx slagterier, i Danmark. Og så har der været fokus på de fysiske arbejdsmiljøforhold gennem mange år. Nu må vi så se om vi kan få sat øget fokus på det psykiske også”, siger Ole Carstensen.

Stereotypen af en patient henvist med stress bliver ofte beskrevet som kvinde, midaldrende og offentligt ansat. Og det er faktisk også tæt på sandheden, fortæller Ole Carstensen:

”Det er de kvindetunge fag, som tegner sig for størstedelen af stigningen. Især plejesektoren, folkeskolelærerne og pædagogerne er overrepræsenteret i statistikkerne. Men det betyder ikke, at vi ikke ser mænd, yngre og ældre kvinder, ledere og direktører fra både det offentlige og det private arbejdsmarked. Tallene viser, at der er en stigning i patienter fra private arbejdspladser. Og så er der sket en kraftig stigning i antallet af patienter, som er ansat på kontor. Og det både fra den offentlige og den private sektor. Faktisk tegner kontorpersonalet sig for godt en fjerdedel af patienterne med psykiske belastningsreaktioner”, fortæller Ole Carstensen. ”Og det er relativt nyt. Og skubber til stereotypen af den offentligt ansatte kvinde i et omsorgsfag, og som bliver sygemeldt med stress.

Vi mangler viden om, præcis hvordan vi behandler arbejdsbetinget stress
På Arbejdsmedicinsk Klinik er man i gang med et forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan man bedst kan behandle folk, som er blevet sygemeldte med stress.
”Problemet, som det ser ud lige nu, er, at vi faktisk ikke ved præcist, hvad er virker i behandlingen af stress. Vi er i gang med et forskningsprojekt, som netop skal afdække nogle af de problematikker. BAS – Behandling af Arbejdsrelateret Stress, hvor vi håber at have de første resultater i løbet af foråret”.

Læs mere om klinikkens patientstatistik

Læs mere om stress

For yderligere information, kontakt overlæge Ole Carstensen ole.carstensen@vest.rm.dk

 

 


 

This page load time was 0.060 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk