Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Nyt forskningsprojeket om vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen

 

Årsager og virkninger af vold på arbejdspladsen skal afdækkes

 

På Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, påbegyndes der netop i denne uge et stort forskningsprojekt, som skal afdække årsager til og følgevirkninger af vold og trusler på arbejdspladsen. I forskningsprojektet indgår de arbejdspladser, som oftest rapporterer om vold – fængselsvæsnet, ældreplejen, psykiatriske afdelinger og specialskolerne.

”Det handler om at få kortlagt alle aspekter af området”, fortæller psykolog Lars Peter Andersen, ph.d., som er projektleder på forskningsprojektet. ”Tidligere undersøgelser viser uens hyppigheder af vold. Nu vil vi have hyppighed af vold og forskellige former for vold undersøgt, sådan at vi har et solidt fundament at vurdere de helbredsmæssige konsekvenser ud fra. Det er en stor belastning at blive truet eller udsat for vold og traumereaktionerne kan i værste fald være invaliderende og gøre, at man ikke kommer tilbage på sit arbejde”, fortæller Lars Peter Andersen.

Baggrunden for forskningsprojektet skal findes i det kliniske arbejde, som arbejdspsykologerne på Arbejdsmedicinsk Klinik udfører.
”Vi møder disse patienter i den arbejdsmedicinske praksis, hvor de er henvist fordi de har en belastningsreaktion som følge af vold og trusler på arbejdet. Også i arbejdsskadesager ser vi patienter, som er blevet langtidssygemeldte eller helt uarbejdsdygtige pga. af vold eller trusler. Derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan og hvorfor vold og trusler opstår og hvordan vi kan være bedre til at forebygge, at det sker”, siger Lars Peter Andersen.

”Kan vi finde de risikofaktorer, der gør, at vold opstår og kan vi finde de strukturer, som fx arbejdstilrettelæggelse, ledelse, samarbejdsgrupper, som er med til at øge risikoen for vold, kan vi være med til at styrke forebyggelsen på arbejdspladserne. Rigtig mange af de udsatte arbejdspladser har i dag mange tiltag, som skal forebygge vold og trusler, men vi mangler viden om, hvad der virker bedst i de forskellige brancher. Det vil vi nu finde ud af”, fortæller Lars Peter Andersen.

Når volden først er sket, er det for mange svært at komme tilbage på arbejdet og igen få et velfungerende arbejdsliv. Det viser rapporter fra både fængselsvæsnet, FOA og psykiatrien.
”Vi bliver nødt til at blive bedre til at mindske de belastningsreaktioner der opstår, når man har været udsat for vold eller trusler”, fortæller Lars Peter Andersen. ”Det er noget af det, som forskningsprojektet vil sætte fokus på”.

Kontakt aut. psykolog Lars Peter Andersen på mail

Læs mere om forskningsprojektet her  

This page load time was 0.046 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk