Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Nye perspektiver på stresshåndtering

Nye tanker fra forskning og praksis om arbejdsstress hos individer og organisationer

Datoer: 18. marts, 21. april og 31. maj 2016 Sted: Scandic i Silkeborg, kl. 8.30 - 15.30

Temadagen vil fokusere på stresshåndtering fra et leder- og medarbejderperspektiv, kulturelle barrierer for håndtering af stress samt individuel, kollektiv, organisatorisk og samfundsmæssig håndtering af stress.

Formålet er at give deltagerne nye perspektiver på stresshåndtering og praktiske redskaber til på både individuelt, kollektivt og organisatorisk niveau at forebygge og håndtere stress.

Temadagen henvender sig til fagprofessionelle, ledere, medarbejdere og andre aktører inden for arbejdsmiljø.

Dagens program:

Download det fulde program

 8.30 – 9.00:        Registrering og kaffe og rundstykker

 9.00 – 9.45:        Velkomstsoplæg: Konkurrerende forståelser af stress  v/ psykolog Kent Nielsen

 9.55 –10.40:       Stress som et kollektivt fænomen v/ psykolog Tanja Kirkegaard

10.50 – 11.50:    Workshop-runde 1

11.50 – 12.30:    Frokost

12.30 – 13.00:    Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress v/ psykolog Anita Eskildsen

13.10 – 14.10:    Workshop-runde 2 

14.10 – 14.30:    Kaffe og kage

14.30 – 15.00:    Hvordan forebygges stress i organisationen? v/ psykolog Charlotte Ann Gadegaard

15.00 - 15. 30:    Opsummering, afrunding og spørgsmål?

15.30:                 Dagen slutter
 

Tilmelding og pris:

Temadagen afholdes på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Pris 600 kr. Max deltagerantal er 200

Yderligere information:
Inge-Lilian Klauber: ingkla@rm.dk.

 

Deltager du i temadagen om stress? Tag stresstesten

 

 

This page load time was 0.044 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk