Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Arbejdsmiljøseminarer

I en ny bog introducerer ph.d.-studerende ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Louise Møller Pedersen dialogbaseret sikkerhedsarbejde som et vigtigt værktøj i udviklingen af arbejdssikkerhed i danske produktionsvirksomheder.

’Arbejdsmiljø og arbejdsliv i et socialt ressource perspektiv’ er titlen på en ny bog fra Aalborg Universitetsforlag. I bogen præsenterer 21 forskere nye vinkler på arbejdsmiljøforskning og ulykkesforebyggelse. Nøgleordene i forskernes tilgang til arbejdsmiljøudvikling er tillid, viden, deltagelse, motivation, ejerskab, social støtte, læring og sociale normer. Og det er fra dette perspektiv, at Louise Møller Pedersen præsenterer sit eget bidrag på området, nemlig en videreudvikling af arbejdsmiljøseminarerne.

Arbejdsmiljøseminarer er et tiltag, der oprindeligt blev igangsat af forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, og som Louise Møller Pedersen har videreudviklet i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. Et arbejdsmiljøseminar er et arrangement på arbejdspladsen, hvor hele medarbejdergruppen fra top til bund er repræsenteret. Ved et arbejdsmiljøseminar sættes der ord på holdninger, vaner og kultur på arbejdspladsen, og konkrete eksempler fra hverdagen tages op til diskussion. Essensen er, at alle medarbejdere tages med på råd, og med afsæt i dette iværksættes konkrete aktiviteter til at hæve arbejdssikkerheden i hverdagen.

Ofte har virksomhederne i forvejen et veludviklet sikkerhedsapparat med fx sikring af maskiner og klare regler. Alligevel har Louise Møller Pedersen erfaret, at mange risikable situationer, småskader og tendenser til at tage let på sikkerhedsreglerne kommer frem i lyset ved et arbejdsmiljøseminar. I sin ph.d.-afhandling, der forventes afsluttet i løbet af efteråret 2011, påviser hun på baggrund af 27 afholdte arbejdsmiljøseminarer, hvordan denne metode højner sikkerheden og ikke mindst sikkerhedsbevidstheden i dansk trævareindustri.

Læs mere om ’Arbejdsmiljø og arbejdsliv i et socialt ressource perspektiv’ eller bestil bogen her.

Læs mere om Louise Møller Pedersens forskning her.

 

 

 

 

 


Louise Møller Pedersen

Tlf: +45 7843 3500

Email

 


 

This page load time was 0.055 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk