Pressekontakt http://amkherning.dk da Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT kaboozu (Build: 2009-11-23 / 12:05:21) - www.tinx.dk En arbejdsdag på 12-15 timer http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/enarbejdsdagp12-15timer Ph.d.-studerende Linda Christie Andrea hiver stærkt Los-Angeles-samarbejde hjem til Arbejdsmedicin, Herning 2016-08-29 09:12:49 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/enarbejdsdagp12-15timer Fokus på mester kan forebygge lærlingeulykker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/fokuspmesterkanforebyggelrlingeulykker Mange bygge- og anlægslærlinge kommer til skade i løbet af de første praktikmåneder. Nyt pilotprojekt har udviklet gode redskaber, så mester kan forebygge ulykkerne 2018-04-16 08:30:05 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/fokuspmesterkanforebyggelrlingeulykker Ny viden: Migrantarbejdere har op til 5 gange så høj risiko for ulykker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:migrantarbejdereharoptil5gangeshjrisikoforulykker Karin Biering, forsker og ph.d. fra Arbejdsmedicin, Herning, står bag en ny, stor undersøgelse af arbejdsulykker blandt danskere og migrantarbejdere. 2016-10-18 08:59:52 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:migrantarbejdereharoptil5gangeshjrisikoforulykker 65 mio at forske for. http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/65mioatforskefor. I løbet af de sidste 10 år, har Arbejdsmedicinsk Klinik haft 65 mio. at forske for. Og det placerer klinikken blandt sværvægterne indenfor arbejdsmiljøforskning. 2010-01-19 10:24:24 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/65mioatforskefor. Ny viden: Hvornår er det umagen værd at gå til fysioterapeut? http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:hvornrerdetumagenvrdatgtilfysioterapeut Nu har vi svar på, hvor godt fysioterapien skal gøre det, for at behandlingen er besværet værd 2018-09-20 06:38:37 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:hvornrerdetumagenvrdatgtilfysioterapeut Poster-pris til epoxy-forsker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/poster-pristilepoxy-forsker Alexandra Golabek Christiansen tog guld med hjem fra Manchester-konference og dermed flot anerkendelse for sin forskning 2018-10-08 07:37:45 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/poster-pristilepoxy-forsker Ph.d-forsvar om følelser i fængslet 18. april 2018 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d-forsvaromflelserifngslet18.april2018 Onsdag den 18. april 2018 forsvarer Dorte Raaby Andersen sin ph.d.-afhandling ved Aalborg Universitet 2018-03-22 12:29:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d-forsvaromflelserifngslet18.april2018 Ny viden om følelsesmæssige krav i fængselsarbejde http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyvidenomflelsesmssigekravifngselsarbejde Nyt ph.d.-studie giver et sjældent billede af det komplekse følelsesarbejde, fængselsbetjente udfører i fængslerne. Den viden er vigtig for at kunne styrke arbejdsmiljøet hos en presset faggruppe 2018-04-06 09:38:57 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyvidenomflelsesmssigekravifngselsarbejde Ny viden: Spørgeskema til 5000 epilepsi-patienter viser god målenøjagtighed http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sprgeskematil5000epilepsi-patientervisergodmlenjagtighed Spørgeskemaet bruges til at vurdere, om ambulante patienter har behov for sygehus-kontakt 2018-10-10 09:57:59 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sprgeskematil5000epilepsi-patientervisergodmlenjagtighed Helbredskonsekvenser af vold og trusler på arbejdspladsen http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/helbredskonsekvenserafvoldogtruslerparbejdspladsen Nyt forskningsprojekt skal undersøge de langvarige, fysiske såvel som psykiske, helbredskonsekvenser, der kan opstå som følge af at blive udsat for vold og trusler på sin arbejdsplads. 2014-08-19 11:38:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/helbredskonsekvenserafvoldogtruslerparbejdspladsen Ny viden: Lovgivning kan reducere arbejdsulykker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:lovgivningkanreducerearbejdsulykker Når arbejdet bliver reguleret, og der kommer skærpet tilsyn med arbejdspladserne, kan man nedbringe ulykkestallet med op mod 27 % 2018-11-19 08:43:28 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:lovgivningkanreducerearbejdsulykker Ny viden: Psykosocial utryghed kan øge risikoen for overvægt hos unge http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:psykosocialutryghedkangerisikoenforovervgthosunge Det handler om meget mere end madvaner, når unge udvikler overvægt i løbet af teen-age årene, viser nyt studie 2018-12-10 08:13:17 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:psykosocialutryghedkangerisikoenforovervgthosunge Konference: Samarbejde mellem pårørende og sundhedspersonale http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/konference:samarbejdemellemprrendeogsundhedspersonale Grib dialogen og få ny viden om, hvad der fremmer samarbejdet mellem pårørende og sundhedsfagligt personale 2018-12-18 10:34:50 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/konference:samarbejdemellemprrendeogsundhedspersonale Ny viden: Langdistance-patienter kræver sin kliniker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:langdistance-patienterkrversinkliniker Det stiller helt særlige krav til klinikerne, når de ikke længere møder deres patienter fysisk, viser ny forskning 2019-01-17 12:56:26 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:langdistance-patienterkrversinkliniker Et godt undervisningsmiljø giver elever færre skader http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/etgodtundervisningsmiljgivereleverfrreskader 78 % af elever på bygge- og anlægsuddannelserne oplever skader i løbet af deres skoletid, viser undersøgelse. Et godt undervisningsmiljø er nøglen til at komme de mange små og store skader til livs. 2010-01-19 09:27:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/etgodtundervisningsmiljgivereleverfrreskader Arbejdsmedicin forlænger sin status som Universitetsklinik http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinforlngersinstatussomuniversitetsklinik Landets første universitetsklinik klarede sig overbevisende gennem nåleøjet efter ny ekstern bedømmelse 2019-02-21 07:47:30 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinforlngersinstatussomuniversitetsklinik Arbejdsmedicinsk forsker er med i stress-tænketank http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinskforskerermedistress-tnketank Ligaya Dalgaard vil bidrage til tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv med nyeste viden om stress og arbejdsliv 2019-02-27 11:47:18 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinskforskerermedistress-tnketank Forældres indkomst smitter af på børnenes helbred http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forldresindkomstsmitterafpbrneneshelbred Forældres indkomst og uddannelse smitter af på børnenes helbred, viser ny forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. 2010-01-19 08:57:34 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forldresindkomstsmitterafpbrneneshelbred Har du nøglen til at forhindre en stress-sygemelding? http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hardunglentilatforhindreenstress-sygemelding Samtalen med chefen kan være det der afgør, om en presset medarbejder undgår sygemelding. Det viser en ny rapport fra Arbejdsmedicin og Københavns Universitet 2018-03-20 07:38:30 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hardunglentilatforhindreenstress-sygemelding Arbejdsmedicinsk Klinik har fået ny hjemmeside http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikharfetnyhjemmeside Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, har fået ny hjemmeside. Onsdag d. 10. februar slår klinikken dørene op for en helt ny hjemmeside, med flere funktioner og meget mere brugervenlighed - til gavn for patienter, forskningskolleger og samarbejdspartnere. 2010-02-05 13:35:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikharfetnyhjemmeside Infektion fra kvæg mindre farlig for gravide end tidligere antaget http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/infektionfrakvgmindrefarligforgravideendtidligereantaget Infektion fra kvæg er formodentlig mindre farlig for gravide end tidligere antaget Infektionen Q-feber smitter fra dyr til mennesker, og et nyt dansk ph.d.- studie fra hhv. Arbejdsmedicinsk Klinik i herning og Health, Aarhus universitet, viser, at Q-feber er mindre farlig for gravide kvinder, end tidligere 2014-06-10 13:44:37 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/infektionfrakvgmindrefarligforgravideendtidligereantaget To nye ph.d.'er fra Arbejdsmedicinsk Klinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/tonyeph.d.erfraarbejdsmedicinskklinik I slutningen af 2012 og i begyndelsen af januar 2013, har to ph.d. -studerende afholdt forsvar for deres ph.d. -afhandlinger og kan nu kalde sig ph.d. Det drejer sig om Louise Møller Pedersen, cand.scient.adm 2014-06-10 13:34:34 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/tonyeph.d.erfraarbejdsmedicinskklinik Kvinder har sværere ved at komme sig efter hjertesygdom http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/kvinderharsvrerevedatkommesigefterhjertesygdom Hvis en hjertesygdom rammer, er det bedre at være en mand end en kvinde. Det viser et nyt ph.d. studium, som har fulgt 1700 hjertepatienter gennem mere end tre år. 2014-05-28 10:26:07 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/kvinderharsvrerevedatkommesigefterhjertesygdom Konference får pårørende og sundhedspersonale til at tale sammen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/konferencefrprrendeogsundhedspersonaletilattalesammen Teater skal åbne øjnene for hverdagens dilemmaer, når pårørende og sundhedspersonale sætter hinanden stævne i Herning Kongrescenter 14. marts 2019. 2019-03-13 12:12:49 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/konferencefrprrendeogsundhedspersonaletilattalesammen Ny viden: De ti små cyklister http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:detismcyklister En stor del af forskernes opgave er at udføre forskning, hvor mulighederne for fejlkilder er minimeret mest muligt. Dette sker for eksempel ved at være omhyggelig med udvælgelse af deltagere til projekter for på den måde at sikre, at deltagerne er repræsentative for den problemstilling, man vil undersøge. Forskerne søger også altid, at anvende de bedst egnede analysemetoder, når data skal behandles. En velkendt problematik, når der er tale omspørgeskema 2015-06-12 11:37:33 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:detismcyklister Nye forskningsbevillinger til Arbejdsmedicinsk Klinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyeforskningsbevillingertilarbejdsmedicinskklinik Beskæftigelsesministeriets forskningsfond for arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøforskningsfonden) har uddelt forskningskroner i slutningen af 2012. I den forbindelse fik arbejdsmedicinsk klinik 11 mio. kr. sammen med sine samarbejdspartnere, 2014-05-28 10:16:46 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyeforskningsbevillingertilarbejdsmedicinskklinik Marie Vad forsvarer sin ph.d. 29. oktober 2018 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/marievadforsvarersinph.d.29.oktober2018 Det handler om arbejdets betydning for lyskebrokoperation, når Marie Vestergaard Vad forsvarer sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet 2018-10-17 06:32:31 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/marievadforsvarersinph.d.29.oktober2018 Ny viden: Inklusion udfordrer folkeskolelærere http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:inklusionudfordrerfolkeskolelrere Arbejdsmedicinske eksperter har med stort anlagt skoleprojekt i Billund og Vejen Kommuner kastet nyt lys over stressramte læreres udfordringer 2016-11-02 07:33:10 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:inklusionudfordrerfolkeskolelrere Gå-hjem-møde om vold og trusler 8. november 2018 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/g-hjem-mdeomvoldogtrusler8.november2018 Hør mere om, hvordan vold på jobbet kan forebygges. NFA og Arbejdsmedicin inviterer 2018-10-22 11:23:06 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/g-hjem-mdeomvoldogtrusler8.november2018 Syersker, smerter og arbejdsmarkedet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/syersker,smerterogarbejdsmarkedet Emma Lise Jakobsen fra Arbejdsmedicin Herning forsvarer den 5. oktober 2016 sit forskningsårsprojekt om syerskers nakke-skulder-smerter og jobsituation 2016-09-30 09:17:05 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/syersker,smerterogarbejdsmarkedet Hjem fra USA med nye øjne på dansk velfærd http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hjemfrausamednyejnepdanskvelfrd Professor Johan Hviid Andersen har i foråret 2016 tilbragt to måneder i USA. Ekstrem social ulighed gav stof til eftertanke. 2016-09-21 09:21:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hjemfrausamednyejnepdanskvelfrd Ph.d.-forsvar Mette Skovgaard Christensen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarmetteskovgaardchristensen 2. september 2016 forsvarer Mette Skovgaard Christensen sin afhandling 'Styrene exposure and cancer risk in reinforced plastics workers - a long-term cohort study'... 2016-06-30 08:59:34 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarmetteskovgaardchristensen Ny forskning i sikkerhed på flersprogede byggepladser http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningisikkerhedpflersprogedebyggepladser Ny forskning skal se nærmere på, hvordan danske og udenlandske bygningsarbejdere kommunikerer – og hvad det betyder for deres sikkerhed 2016-06-21 09:12:17 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningisikkerhedpflersprogedebyggepladser Lastbilchauffører tipper hinanden om sikkerhed http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/lastbilchauffrertipperhinandenomsikkerhed Højresvingsulykker eller bakkende lastbiler? Det er faktisk ikke hér, de fleste ulykker sker, når lastbilchauffører er på arbejde. Det er derimod i forbindelse med på- og aflæsningssituationer, hvor chaufføren selv kommer til skade. 2016-06-27 07:09:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/lastbilchauffrertipperhinandenomsikkerhed Ny viden: Smerteforskning bør fokusere på hele patienten http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:smerteforskningbrfokuserephelepatienten De fleste patienter med lidelser i bevægeapparatet har smerter flere steder på samme tid. Det tager forskningen i bevægeapparatslidelser ikke altid højde for, mener adjunkt og fysioterapeut Søren Mose. 2016-06-27 07:55:56 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:smerteforskningbrfokuserephelepatienten Symposium og reception http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/symposiumogreception Hospitalsledelsen & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest inviterer: Forskning og uddannelse i arbejdsmedicin - 25 år I anledningen af ledende overlæge Kurt Rasmussens 25 års jubilæum på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. 2015-06-12 11:44:31 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/symposiumogreception Kortere veje til bedre sikkerhed http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/korterevejetilbedresikkerhed Forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet 5 redskaber til bedre sikkerhedskultur. 2011-11-21 10:41:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/korterevejetilbedresikkerhed Ny viden: Træn hjemme med forskning i ryggen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:trnhjemmemedforskningiryggen Smukt samarbejde mellem forskere og fysioterapeuter kommer smerteplagede danskere til gavn 2016-12-01 08:31:04 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:trnhjemmemedforskningiryggen En sociologisk fortælling om sygefravær http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ensociologiskfortllingomsygefravr Ph.d. forsvar ”En sociologisk fortælling om sygefravær” Den 9. april forsvarer sociolog Claus. D. Hansen, fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, sin ph.d. afhandling ”En sociologisk fortælling om sygefravær”. Forsvaret finder sted på Aalborg Universitet. 2010-03-29 12:26:39 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ensociologiskfortllingomsygefravr Nyt forskningsprojeket om vold og trusler på arbejdspladsen http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nytforskningsprojeketomvoldogtruslerparbejdspladsen Nyt forskningsprojekt skal afdække årsager til, og virkningerne af at blive udsat for vold og trusler på sin arbejdsplads. Mere end 7500 ansatte forventes at deltage i projektet. Det er et tre-årigt projekt i samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet 2010-05-11 12:04:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nytforskningsprojeketomvoldogtruslerparbejdspladsen Fordobling af patienter med stress http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fordoblingafpatientermedstress I løbet af de sidste fem år er andelen af patienter, som har psykiske belastningsreaktioner som følge af deres arbejde, steget drastisk på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Dobbelt så mange blev i 2009, i forhold til 2005, henvist til klinikken pga. arbejdsbetingede psykiske reaktioner som fx stress og depression. Og det er primært de traditionelle kvindefag, som står for den store stigning. Fag som lærer og pædagog, plejepersonale og kontoransatte topper listen og udgør mere end 8o% af de henviste patienter. 2010-05-19 10:23:54 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fordoblingafpatientermedstress Ph.d. forsvar 17. nov. 2014 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.forsvar17.nov.2014 Susanne Lund Kristensen fra klinikken i Aarhus forsvarer d, 17. nov, hendes ph.d. om 'Reproductive function of young Danish women. Long-term effects of prenatal exposure to persistent environmental pollutants'. 2014-11-07 11:38:51 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.forsvar17.nov.2014 Pressemeddelelse 30. juni 2010 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/pressemeddelelse30.juni2010 2010-06-30 13:58:15 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/pressemeddelelse30.juni2010 Fokus på sikkerheden virker http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fokuspsikkerhedenvirker Et proaktivt sikkerhedsarbejde virker, viser ny forskning – nøgleordene er motivation, ansvar og ejerskab Et øget fokus på holdninger og adfærd og større involvering i sikkerhedsarbejdet fra den enkelte medarbejder er vejen til proaktivt sikkerhedsarbejde og dermed på sigt færre arbejdsskader og arbejdsulykker. Det viser nye tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, hvor ph.d. studerende Louise Møller Pedersen netop har afsluttet sin databehandling. I to år har hun observeret, og gennemført målinger på to VELUX fabrikker: Skærbæk Bygningsindustri A/S og Thyregod Bygningsindustri A/S. I samme tidsrum gennemførte hun forskellige typer af tiltag, målrettet et proaktivt sikkerhedsarbejde på Skærbæk Bygningsindustri A/S. Konklusionen er, at indsatsen har virket. 2010-06-30 15:11:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/fokuspsikkerhedenvirker Ny forskning skal forhindre vold i psykiatri og fængsler http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningskalforhindrevoldipsykiatriogfngsler Vi kalder det integreret voldsforebyggelse, fordi vi er nødt til at forebygge på flere niveauer på arbejdspladserne, siger projektleder Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning 2016-08-08 09:10:52 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningskalforhindrevoldipsykiatriogfngsler Ph.d. studie sætter sammen med erhvervsskoler fokus på sikkerhedsindlæring http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ph.d.studiesttersammenmederhvervsskolerfokuspsikkerhedsindlring I forbindelse med forskningsprojektet ”Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge” ... 2010-08-12 19:03:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/ph.d.studiesttersammenmederhvervsskolerfokuspsikkerhedsindlring Forskning skal kaste lys over utilsigtede hændelser http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forskningskalkastelysoverutilsigtedehndelser Trygfonden har netop bevilget knap 1 mio. kr til et nyt forskningsprojekt, der skal udføres af Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Herlev Hospital. Forskningsprojektet skal belyse sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser på hospitaler 2010-09-03 13:05:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forskningskalkastelysoverutilsigtedehndelser Ny viden: Stresspatienter er stadig ikke på toppen efter et år http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:stresspatientererstadigikkeptoppenefteretr Ny forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, kaster lys over stresspatienters udfordringer – også på længere sigt. 2016-08-23 06:32:49 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:stresspatientererstadigikkeptoppenefteretr Nye lektorer ved Hospitalsenheden Vest http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyelektorervedhospitalsenhedenvest Karin Biering og David Høyrup Christiansen er netop udnævnt lektorer ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. De er de første ikke-læger ved Hospitalsenheden Vest, der får den titel 2017-11-22 07:29:48 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyelektorervedhospitalsenhedenvest Forskere på arbejdsmiljøkonference: Man får en masse igen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskereparbejdsmiljkonference:manfrenmasseigen Engagerede deltagere og masser af feedback i Nyborg ved Arbejdsmiljøkonferencen 2017 2017-11-29 08:16:50 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskereparbejdsmiljkonference:manfrenmasseigen Museskader er en myte http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/museskadererenmyte Der er godt nyt for de mere end 600.000 danskere, der tilbringer deres arbejdsdag ved computeren: Computerarbejde forårsager nemlig ikke kroniske skader. Det fastslår professor Johan Hviid Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning på baggrund af to nye undersøgelser. 2011-05-31 11:00:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/museskadererenmyte 25 år ved tasterne på Arbejdsmedicin http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/25rvedtasterneparbejdsmedicin Lægesekretær Birthe Baastrup Hjort kan fejre 25-års jubilæum den 1. februar 2018. 2018-01-29 08:05:57 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/25rvedtasterneparbejdsmedicin Arbejdsmiljøseminarer http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmiljseminarer I en ny bog introducerer ph.d.-studerende ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Louise Møller Pedersen dialogbaseret sikkerhedsarbejde som et vigtigt værktøj i udviklingen af arbejdssikkerhed i danske produktionsvirksomheder. 2011-06-17 10:11:36 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmiljseminarer Volden overrasker forskerne http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldenoverraskerforskerne Ny publikation af psykolog og ph.d. studerende Charlotte Ann Rasmussen m..fl., viser at der er stor forskel internt mellem forskellige brancher, særligt hvad angår niveauet vold og trusler. Forskerne bag resultatet har set på frekvensen 2014-06-10 14:00:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldenoverraskerforskerne Ny rapport om unges fritidsjob http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyrapportomungesfritidsjob Hovedparten af de danske unge i alderen 13-17 år har et fritidsjob og trives med det. Men fritidsjob kan både være forbundet med risiko og på kant med lovgivningen. Ny rapport fra LO stiller skarpt på unges fritidsjob. 2011-07-06 11:13:41 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/nyrapportomungesfritidsjob Idé-udvikling skal gavne 'akutte' pårørende http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/id-udviklingskalgavneakutteprrende Stor innovationsdag samlede Falck-reddere, praktiserende læger, hjemmeplejere og mange flere for at samle ideer til Akutafdelingens arbejde 2018-01-22 09:44:00 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/id-udviklingskalgavneakutteprrende Mobbetal er stærkt overdrevne http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/mobbetalerstrktoverdrevne Antallet af danskere, der bliver mobbet på arbejdspladsen, er langt under de 16%, der har været fremført på baggrund af ny rapport. 2011-08-02 13:55:25 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/mobbetalerstrktoverdrevne Det frie uddannelsesvalg er ikke ens for alle http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detfrieuddannelsesvalgerikkeensforalle Valgfrihed og masser af information er ikke nok i sig selv, når danske unge skal finde deres videre vej efter folkeskolen. Antropolog Regine Grytnes har interviewet 9. klasses-elever om, hvordan de oplever dét at skulle vælge ungdomsuddannelse. 2011-08-08 10:57:53 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detfrieuddannelsesvalgerikkeensforalle Det svære valg af uddannelse http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detsvrevalgafuddannelse Unge fra VestLiv-undersøgelsens årgang '89 er blevet interviewet om deres valg af uddannelse. 2011-09-08 14:38:24 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/detsvrevalgafuddannelse Gode skills kræver godt arbejdsmiljø! http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/godeskillskrvergodtarbejdsmilj! Spil dig gennem en arbejdsdag! Onlinespil om psykisk arbejdsmiljø præsenteres ved DM i Skills 2018 2018-01-16 07:43:25 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/godeskillskrvergodtarbejdsmilj! Arbejdsmedicinsk klinik søsætter 3 nye forskningsprojekter http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskkliniksstter3nyeforskningsprojekter I løbet af årets første måneder starter tre nye forskningsprojekter op på Arbejdsmedicinsk Klinik. Stressbehandling og de påvirkninger, som stress medfører på længere sigt og arbejdsulykker er på dagsordenen. 2012-01-12 14:33:06 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskkliniksstter3nyeforskningsprojekter Arbejdsmiljøet for lærlinge halter http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmiljetforlrlingehalter Nye resultater fra VestLiv peger på, at hver femte lærling eller praktikant forlader, eller overvejer at forlade, deres erhvervsuddannelse før tid pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, herunder især problemer med deres mester eller chef. 2012-02-02 14:45:30 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmiljetforlrlingehalter Stressramtes hukommelse i fokus! http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/stressramteshukommelseifokus! Stressramte oplever tit, at de står i supermarkedet og har glemt, hvad det var, de skulle købe. De glemmer børnenes madpakke eller gymnastiktøj, eller hvad det var de gik ud i køkkenet efter. Nyt ph.d.studie sætter fokus på stressramtes kognitive problemer 2012-02-06 14:15:14 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/stressramteshukommelseifokus! Integreret ulykkesforebyggelser virker! http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/integreretulykkesforebyggelservirker! Virksomheder kan opnå et højere sikkerhedsniveau ved at kombinere fokus på holdninger hos ledelsen med fokus på medarbejdernes adfærd – det viser resultaterne fra det store forskningsprojekt ”Integreret Ulykkesforebyggelse” hvor den endelige slutrapport nu er færdig. 2012-03-28 14:05:53 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/integreretulykkesforebyggelservirker! 2. Nordisk konference om arbejdsrettet rehabilitering http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/2.nordiskkonferenceomarbejdsrettetrehabilitering 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis, afholdes den 12.-14. september 2012. Arrangører: Arbejdsmedicinsk Klinik i samarbejde med CFK- Folkesundhed & Kvalitetsudvikling ved Marselisborg Centret og Rehabiliteringsforum Danmark. 2012-05-02 08:53:55 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/2.nordiskkonferenceomarbejdsrettetrehabilitering Varm video-velkomst til vores patienter http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/varmvideo-velkomsttilvorespatienter Patienter ved Arbejdsmedicin i Herning kan fremover få endnu bedre orientering om, hvorfor de er indkaldt til undersøgelse hos os 2018-01-15 09:47:58 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/varmvideo-velkomsttilvorespatienter For få arbejdsulykker anmeldes http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forfarbejdsulykkeranmeldes Ny forskning viser, at kun cirka halvdelen af arbejdsulykker anmeldes og at også alvorlige ulykker ikke anmeldes. Det viser samkøring af registre for første gang i dansk arbejdsulykkesforskning. 2012-08-24 11:10:03 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/forfarbejdsulykkeranmeldes Vold på specialskoler http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldpspecialskoler En ny forskningsrapport viser, at mere end halvdelen af de ansatte på landets specialskoler, indenfor det sidste år, har oplevet at blive truet med tæsk. 2012-08-24 11:38:39 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/voldpspecialskoler Arbejdsmedicinsk Klinik er nu universitetsklinik http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikernuuniversitetsklinik Arbejdsmedicinsk Klinik er netop blevet udnævnt til universitetsklinik under Aarhus universitet. I udnævnelsen lægges blandt andet vægt på, at klinikken gennem længere har ydet forskning på højt internationalt nivau 2012-08-24 15:00:29 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/arbejdsmedicinskklinikernuuniversitetsklinik Arbejdsmiljøforsker nu adjungeret lektor ved Aarhus Universitet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmiljforskernuadjungeretlektorvedaarhusuniversitet Lars Peter Sønderbo Andersen er blevet tildelt titlen som adjungeret lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1. februar 2018 2018-01-29 10:46:59 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmiljforskernuadjungeretlektorvedaarhusuniversitet Årets tal 2013 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/retstal2013 932, så mange patienter har Arbejdsmedicinsk Klinik set i 2013. Det tal dækker både over lægepatienter og patienter, som har været henvist til en arbejdspsykologisk udredning. 2014-06-23 13:54:16 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/retstal2013 Social ulighed, overvægt og trivsel http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/socialulighed,overvgtogtrivsel I samarbejde med Herning Kommune igangsætter AMK Herning nu et nyt ph.d. projekt, som skal kortlægge de 15-24åriges helbred og sociale forhold. Det er især de marginaliserede grupper af unge, som ikke har tilknytning til arbejde eller job, som Herning Kommune ønsker at vide mere om. 2014-06-23 14:05:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikken/nyheder/socialulighed,overvgtogtrivsel Sårbare unge halter bagud http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/srbareungehalterbagud Sårbare unge halter bagud når det gælder uddannelse, helbred og psykisk arbejdsmiljø. Unge mennesker, der gennem deres grundskoleår oplever en følelese af manglende meningsfuldhed eller vurderer, at de har et dårligt helbred, har ikke kun en lavere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse, de oplever også oftere et dårligt psykisk arbejdsmiljø, når de ko 2015-01-16 11:24:00 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/srbareungehalterbagud Fysioterapi hjælper skulderpatienter http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/fysioterapihjlperskulderpatienter Skulderpatienter får et bedre behandlingsforløb med standardiseret fysioterapeutisk træning Nedsat funktionsevne i forbindelse med en skulderlidelse har stor individuel og samfundsmæssig betydning. Den hyppigst forekommende skulderlidelse anses for at afklemnings/rotator cuff syndrom, forårsaget af afklemnin 2015-01-16 11:34:55 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/fysioterapihjlperskulderpatienter Tre stipendier til klinikken http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/trestipendiertilklinikken Tre kommende forskere på Arbejdsmedicinsk Klinik har modtaget korterevarende stipendier fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond. De tre stipendier er hver af tre måneders varighed og skal bruges til forberedelse af tre kommende ph.d. studier. Psykolog Patricia Pihl har modtaget et stipendium til forberedelse af et ph.d. studie om vold og trusler på arbejdet. Konkret handler projektet om medarbejderes overvejelser vedrørende formel registrering a 2015-01-16 11:41:03 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/trestipendiertilklinikken Kollektiv stress, ny ph.d http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/kollektivstress,nyph.d Psykolog Tanja Kirkegaard har netop forsvaret sin ph.d. afhandling om ’Kollektiv stress’. Studiet fokuserer på, hvordan sociale og kulturelle processer indvirker på, hvordan medarbejdere vurderer deres arbejdsbetingelser og handler i forhold til dem. Ud fra et feltarbejde kombineret med spørgeskemadata konkluderer studiet, at en kombination af sociale, kulturelle, arbejdsorganisatoriske og fysiske forhold er medvirkende til at skabe gruppe forskelle i måden arbejdsbetingelserne bliver vurderet på og hvordan grupperne handler i forhold til dem. Gruppeforskellene intensiveres p 2015-01-16 11:47:03 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/kollektivstress,nyph.d Ny viden: Maskulinitet har indflydelse på arbejdsulykker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:maskulinitetharindflydelseparbejdsulykker Om man er mand eller kvinde har stor betydning for, hvor stor risikoen er for at komme ud for en arbejdsulykke. Men der er også forskelle mellem mænd, hvor nogle mænd har flere ulykker end andre. Dette har indtil nu været underbelyst i sikkerhedsforskningen. Nu har et nyt studie fra Arbejdsmedicinsk Klinik set nærmere på, hvad der kan forklare dette. Studiet har undersøgt to former for maskulin identitet og sammenh 2015-06-12 12:49:48 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:maskulinitetharindflydelseparbejdsulykker Ny professor på klinikken i Herning http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyprofessorpklinikkeniherning Niels Henrik Hjøllund er fra 1 juli udnævnt som professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Aarhus Universitet. 2015-06-18 11:13:40 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyprofessorpklinikkeniherning Ny hjemmeside for de arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyhjemmesidefordearbejdsmedicinskeklinikkeriregionmidtjylland Velkommen til den nye hjemmeside for de arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland. Hjemmesiden samler de to klinikker og forskere og patienter får dermed mulighed for at læse om begge klinikker 2015-06-19 13:41:27 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyhjemmesidefordearbejdsmedicinskeklinikkeriregionmidtjylland Susanne Wulff Svendsen er ny professor http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/susannewulffsvendsenernyprofessor Klinikken i Herning får igen en ny professor tilknyttet. Susanne Wulff Svendsen er udnævnt som professor pr. 1. august 2015. 2015-06-25 13:19:59 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/susannewulffsvendsenernyprofessor Hukommelsen og koncentrationen svigter, når man lider af stress http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hukommelsenogkoncentrationensvigter,nrmanliderafstress ”Huskede jeg nu at pakke ungernes gymnastiktasker i dag? Hvad var det nu, jeg skulle købe i supermarkedet på vej hjem? Og hvornår er det, vi skal til juleklippedag i håndboldklubben?” Ting, som tidligere pr. automatik blev lagret i hukommelsen, forsvinder pludseligt, når stressen rammer. 2015-08-05 09:38:13 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hukommelsenogkoncentrationensvigter,nrmanliderafstress Velkommen til ny ledende overlæge i Herning http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/velkommentilnyledendeoverlgeiherning Pr. 1. oktober bliver Ole Carstensen ny ledende overlæge for et af de helt store faglige fyrtårne i Hospitalsenheden Vest, universitetsklinikken Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. 2015-08-11 08:34:52 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/velkommentilnyledendeoverlgeiherning Ny viden: Når det går stærkt i byggesektoren http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:nrdetgrstrktibyggesektoren Når det går rigtig stærkt i byggesektoren, registreres der også flere arbejdsulykker. Ny artikel, publiceret i Occupational and Environmental Medicine, har set på udsvingene i arbejdsulykker indenfor byggesektoren over en 25-årig periode. 2015-09-03 14:19:41 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:nrdetgrstrktibyggesektoren Apopleksipatienters vej tilbage i arbejde vandt forskerpris for bedste posterpræsentation http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/apopleksipatientersvejtilbageiarbejdevandtforskerprisforbedsteposterprsentation Louise Pape Larsen fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning fik ved Forskningens Dag på Hospitalsenheden Vest prisen for bedste posterpræsentation. 2015-09-14 11:29:41 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/apopleksipatientersvejtilbageiarbejdevandtforskerprisforbedsteposterprsentation Ny viden: Det, øjnene ser, afhænger af fællesskabet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:det,jneneser,afhngeraffllesskabet Når en medarbejder skal vurdere og håndtere et dårligt psykisk arbejdsmiljø er det ikke kun den enkeltes personlighed eller arbejdets beskaffenhed, som bestemmer, hvordan man agerer. Der er mange faktorer, der gør, at en medarbejder fx vurderer sit arbejdsmiljø som uoverskueligt, ligesom der er mange ting, der bestemmer, hvordan man handler i forhold til det. Ny publikation viser, at den enkeltes opfattelse og håndtering af arbejdsmiljøet er formet ud fra de rammer; fysiske, kulturelle, sociale og organisatoriske, som er til stede på arbejdspladsen. Den indsigt giver både ledere og virksomheder nye måder at arbejde med stress på. 2015-10-08 14:16:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:det,jneneser,afhngeraffllesskabet Ny viden: Loyalitet har indflydelse på sikkerheden på landets byggepladser http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:loyalitetharindflydelsepsikkerhedenplandetsbyggepladser I en netop publiceret artikel har et forskerteam fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Aarhus Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø set nærmere på, hvordan social identitet påvirker arbejdssikkerheden 2015-12-15 11:36:08 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:loyalitetharindflydelsepsikkerhedenplandetsbyggepladser Ph.d. forsvar og symposium 18. dec. 2015 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.forsvarogsymposium18.dec.2015 Helene Tilma Vistisen, Aarhus, forsvarer sin ph.d. afhandling om brystkræft og natarbejde i forbindelse med symposium om ”Epidemiology of shift work, breast cancer, and other health effects”. 2015-12-15 11:46:03 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.forsvarogsymposium18.dec.2015 Temadag: Nye perspektiver på stresshåndtering http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/temadag:nyeperspektiverpstresshndtering Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning inviterer til temadag om arbejdsrelateret stress, stresshåndtering den 18. marts 2016 i Silkeborg 2016-01-20 10:35:55 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/temadag:nyeperspektiverpstresshndtering Ph.d.-forsvar 11. marts 2016 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvar11.marts2016 Cand.scient.san. Louise Pape Larsen, forsvarer den 11. marts 2016 sin ph.d.-afhandling 'Liv efter apopleksi. Selvvurderet helbred og tilbagevenden til arbejde efter en apopleksi.' 2016-02-24 11:18:52 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvar11.marts2016 Ny viden: Mobning forfølger børn http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:mobningforflgerbrn Mobning kan have mange årsager. Den største risikofaktor er imidlertid, om man tidligere har været udsat for mobning, konkluderer ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning 2016-03-03 07:35:24 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:mobningforflgerbrn Ny viden: Voldsforebyggelse virker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:voldsforebyggelsevirker Når ledere og medarbejdere har fokus på voldsforebyggelse, nedsætter det risikoen for vold og trusler i hverdagen, konkluderer ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning 2016-03-11 09:34:09 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:voldsforebyggelsevirker Nye bevillinger til Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyebevillingertilarbejdsmedicinskklinik,herning Der er givet eksterne bevillinger til forskning i arbejdsmiljø og bevægeapparatslidelser, genoptræningseffekter, sikkerhed i praktikvirksomheder og erhvervstilknytning blandt nedslidte syersker. 2016-03-04 07:33:59 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyebevillingertilarbejdsmedicinskklinik,herning Ny viden: Sådan måler du bedst dine skulderpatienters fremgang http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sdanmlerdubedstdineskulderpatientersfremgang Forskere har sammenlignet to målemetoders evne til at vurdere skulderpatienters fremgang. Nu præsenteres deres konklusion 2016-03-30 07:00:05 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sdanmlerdubedstdineskulderpatientersfremgang Ny viden: Inaktive teenagepiger løber risiko for dårligt psykisk helbred http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:inaktiveteenagepigerlberrisikofordrligtpsykiskhelbred Teenagepiger kan øge deres risiko for dårligt psykisk helbred med mere end 40 %, hvis de ikke er fysisk aktive, viser ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning 2016-04-20 06:37:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:inaktiveteenagepigerlberrisikofordrligtpsykiskhelbred Ny viden: psykosocialt arbejdsmiljø påvirker hjertepatienters sygefravær http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:psykosocialtarbejdsmiljpvirkerhjertepatienterssygefravr Hvad sikrer en succesfuld tilbagevenden til arbejde for de mere end 158.000 danskere, der lider af iskæmisk hjertesygdom? Det har en gruppe forskere ved Arbejdsmedicinsk Klinik undersøgt. 2016-04-27 06:40:05 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:psykosocialtarbejdsmiljpvirkerhjertepatienterssygefravr Ny dansk valideret version af Perceived Stress Scale http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nydanskvalideretversionafperceivedstressscale 'Spørgeskemaet er et godt værktøj til at måle, i hvor høj grad vores patienter oplever livet som ukontrollabelt, uforudsigeligt og overvældende', fortæller Anita Eskildsen, der er psykolog og ph.d.-studerende. 2016-05-03 09:20:18 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nydanskvalideretversionafperceivedstressscale Ph.d.-forsvar den 23. maj 2016 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarden23.maj2016 Læge Mette Lausten Hansen forsvarer sin afhandling om gravide på arbejdsmarkedet. Hvad gør dem særligt sårbare og øger sygefraværet? 2016-05-10 09:20:04 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarden23.maj2016 Ny forskning i arbejdsmiljø i Grønland http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningiarbejdsmiljigrnland Både arbejdsmiljøuddannelsen og sundhedsvæsnet i Grønland efterspørger evidensbaseret viden om grønlandsk arbejdsmiljø og arbejdsmedicin. Nyt forskningsprojekt med speciallæge, ph.d. Kurt Rasmussen i spidsen, skal afhjælpe problemet. 2016-05-17 06:32:07 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningiarbejdsmiljigrnland Ny viden: Skulderopererede patienter kommer sig bedre med nyt træningsprogram http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:skulderopereredepatienterkommersigbedremednyttrningsprogram Godt nyt til de 5.000 danskere, der årligt opereres for indeklemningssyndrom i skulderen. Forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik har udviklet nyt genoptræningsprogram, der virker. 2016-05-24 09:15:37 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:skulderopereredepatienterkommersigbedremednyttrningsprogram Toolbox-træning gavner arbejdsmiljøet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/toolbox-trninggavnerarbejdsmiljet Formænd i byggebranchen får redskaber til en bedre planlægning af og samarbejde omkring arbejdet. Ny efteruddannelse udviklet af forskere, bl.a. fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning. 2016-05-30 09:34:51 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/toolbox-trninggavnerarbejdsmiljet Nyt ph.d.-projekt om ulighed i opvækst http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytph.d.-projektomulighediopvkst En barndom med dårlige socioøkonomiske vilkår kan påvirke et barns opvækst i en sådan grad, at følgevirkningerne kan blive længerevarende, både for barnets mentale og fysiske sundhed. Per Høgh Poulsen skal undersøge sammenhængene i nyt ph.d.-projekt... 2016-06-08 06:57:36 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytph.d.-projektomulighediopvkst Dansk forsker vinder pris i Korea http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/danskforskervinderprisikorea De var mange om buddet. Men David Høyrup Christiansen løb af med prisen for bedste mundtlige præsentation ved skulderkongres i Korea 2016-06-16 06:25:36 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/danskforskervinderprisikorea Udviklingsprojekt skal finde nye metoder til patientinddragelse http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/udviklingsprojektskalfindenyemetodertilpatientinddragelse Et nyt udviklingsprojekt mellem Onkologisk Afdeling og AmbuFlex ved Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, vil bl.a. undersøge, hvordan elektroniske spørgeskemaer kan understøtte patientinddragelse og kliniske beslutninger gennem et helt patientforløb. 2016-12-01 12:33:09 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/udviklingsprojektskalfindenyemetodertilpatientinddragelse Ny forskning sætter spørgsmålstegn ved sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningsttersprgsmlstegnvedsammenhngmellemnatarbejdeogbrystkrft Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem natarbejde og risikoen for at udvikle brystkræft. Det viser et nyt studie fra Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital. 2016-12-14 08:05:18 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningsttersprgsmlstegnvedsammenhngmellemnatarbejdeogbrystkrft Ph.d.-forsvar Anneli Bolund http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarannelibolund Fredag den 20. januar 2017 forsvarer Anneli Clea Skjelmose Bolund sin ph.d.-afhandling 'Change in lung function - organic dust and DNA methylation signatures' 2017-01-02 08:33:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarannelibolund Internetspil skal ruste unge til arbejdslivet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/internetspilskalrusteungetilarbejdslivet Hvad gør du, hvis chefen vil være venner med dig på Facebook? Erhvervsskoleelever får ny viden om psykisk arbejdsmiljø med interaktivt brætspil 2017-01-16 11:57:09 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/internetspilskalrusteungetilarbejdslivet Johan Hviid Andersen har 25 års jubilæum http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/johanhviidandersenhar25rsjubilum 1. februar 2017 kan Johan Hviid Andersen, professor og speciallæge i arbejdsmedicin, fejre 25 års jubilæum ved Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest. 2017-01-24 09:35:56 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/johanhviidandersenhar25rsjubilum AmbuFlex - en af løsningerne på bedre velfærd http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ambuflex-enaflsningernepbedrevelfrd Mere end 1000 mennesker samledes torsdag den 26. januar 2017 til Velfærdens Innovationsdag. AmbuFlex var med for at præsentere sit system for bedre og mere fleksibel patientkontakt 2017-01-26 09:33:47 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ambuflex-enaflsningernepbedrevelfrd Ny viden: Dansk arbejdstilsyn kan lære af svenskerne http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:danskarbejdstilsynkanlreafsvenskerne Det er ikke lige meget, hvordan Arbejdstilsynets tilsynsførende håndhæver lovgivningen på byggepladsen. Ny forskning fra arbejdsmiljøforsker Kent J. Nielsen, Arbejdsmedicin Herning, peger på fordele ved bestemt tilsynsstrategi. 2017-02-28 09:36:33 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:danskarbejdstilsynkanlreafsvenskerne Ph.d.-forsvar ved Ligaya Dalgaard 7. april 2017 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarvedligayadalgaard7.april2017 Formålet med ph.d.-projektet har været at undersøge, om stresssygemeldte patienter har gavn af en målrettet, psykologisk stressbehandling. Og om de vender hurtigere tilbage til arbejdet 2017-03-17 11:34:30 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarvedligayadalgaard7.april2017 Ph.d.-forsvar ved Anita Eskildsen 5. maj 2017 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarvedanitaeskildsen5.maj2017 Ph.d.-projektet søger at give et svar på, om stress reelt påvirker koncentration og hukommelse, eller om det måske i højere grad handler om, at stresspatienten har for mange ting om ørerne eller er for opmærksom på disse problemer. 2017-04-06 09:39:02 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarvedanitaeskildsen5.maj2017 Forskere vil forebygge skulderproblemer på jobbet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskerevilforebyggeskulderproblemerpjobbet 120 midtjyske virksomheder får om kort tid en invitation om at deltage i et forskningsprojekt, der skal bane nye veje for effektiv forebyggelse af arbejdsmæssige skulderbelastninger og skulderproblemer. 2017-04-28 11:20:35 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskerevilforebyggeskulderproblemerpjobbet Ny forskning: Derfor oplever svenskerne færre arbejdsulykker http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskning:derforopleversvenskernefrrearbejdsulykker Der er væsentlige forskelle mellem arbejdsforhold i Danmark og Sverige. Vi kan godt lade os inspirere i Danmark. 2017-05-08 07:25:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskning:derforopleversvenskernefrrearbejdsulykker Ny viden: Lærlinge forhandler sig til mere viden http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:lrlingeforhandlersigtilmereviden Lærlinges udbytte afhænger i høj grad af, om de formår at forhandle sig til gode arbejdsopgaver og sidemandsoplæring af de dygtigste kollegaer, fortæller antropolog, ph.d. Regine Grytnes 2017-05-15 10:56:31 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:lrlingeforhandlersigtilmereviden Ny håndsrækning til ledere: Sådan hjælper du bedst din stressramte medarbejder http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyhndsrkningtilledere:sdanhjlperdubedstdinstressramtemedarbejder Ny pjece giver råd og vejledning til ledere, hvis medarbejdere er sygemeldt med stress. Pjecen er frit tilgængelig og er skrevet af Lisa Nelholt, arbejdspsykolog fra Arbejdsmedicin Herning 2017-05-15 11:33:12 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyhndsrkningtilledere:sdanhjlperdubedstdinstressramtemedarbejder Nyt projekt: pårørende i fokus på Akutafdelingen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytprojekt:prrendeifokuspakutafdelingen Pårørende er en vigtig ressource for både patienter og sygehuspersonale. Nyt projekt skal se på, hvordan de inddrages på Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest 2017-06-23 06:26:51 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytprojekt:prrendeifokuspakutafdelingen Folkemødet 2017: Debat om alder og arbejde http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/folkemdet2017:debatomalderogarbejde Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin deltog i Folkemødet 2017 med et debatarrangement om alder og arbejde 2017-07-03 08:20:27 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/folkemdet2017:debatomalderogarbejde Hvordan har I det, Vestjylland? http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hvordanharidet,vestjylland 3500 unge voksne modtager i august og september et spørgeskema om deres helbred og trivsel. Målet er at få større viden om danskernes sundhed 2017-08-10 11:32:22 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hvordanharidet,vestjylland Ny viden: Lyskebrok kan være en arbejdsskade http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:lyskebrokkanvreenarbejdsskade Hvis du er mand og har meget stående og gående arbejde, har du øget risiko for operation for lyskebrok. Det viser ny undersøgelse fra Arbejdsmedicin Herning 2017-08-15 07:03:31 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:lyskebrokkanvreenarbejdsskade Ny viden: Elev eller lærling? Titlen har betydning for sikkerheden http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:elevellerlrlingtitlenharbetydningforsikkerheden Vejen til tømrer-titlen er forskellig i Danmark og Sverige. Det har konkret betydning for tømrerlærlingenes sikkerhedsforståelse, viser ny forskning fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest 2017-08-16 06:31:24 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:elevellerlrlingtitlenharbetydningforsikkerheden Forskning præsenteret i Cape Town http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskningprsentereticapetown 2.000 fysioterapeuter var i juli samlet til verdenskongres for at dele den nyeste viden fra forskning og praksis med hinanden. Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, var med 2017-08-18 11:08:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskningprsentereticapetown Stort projekt om elulykker får 3 millioner kroner http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/stortprojektomelulykkerfr3millionerkroner Projektet skal undersøge de konsekvenser elulykker har for de tilskadekomnes helbred og arbejdsliv. 2018-02-22 07:10:48 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/stortprojektomelulykkerfr3millionerkroner Forskning i børn og unges helbred vandt pris ved Forskningens Dag http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskningibrnogungeshelbredvandtprisvedforskningensdag Per Høgh Poulsen, cand.scient.san. og ph.d.-studerende, forsker i betydningen af social ulighed under opvæksten. Hans fremlæggelse af foreløbige resultater indbragte ham en formidlingspris 24. august 2017 2017-08-25 06:58:23 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/forskningibrnogungeshelbredvandtprisvedforskningensdag Arbejdsmedicin Herning 30 år http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinherning30r Den 22. september 2017 fejrer Arbejdsmedicin Herning sit 30-års jubilæum. Intern inspirationsdag med paneldebatter om arbejdsmedicinens fremtid i det midt- og vestjyske 2017-09-05 09:36:07 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinherning30r Mexico og Cuba: Arbejdsmedicin på andre vilkår http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/mexicoogcuba:arbejdsmedicinpandrevilkr Sensommeren 2017 var forskere fra Arbejdsmedicin Herning i Mexico og Cuba. Det gav stof til eftertanke... 2017-09-12 07:16:20 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/mexicoogcuba:arbejdsmedicinpandrevilkr Opstart af stressbehandlingsforløb http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/opstartafstressbehandlingsforlb Der bliver lagt vægt på mindfulness og praktisk hjælp til at vende tilbage til arbejdet, når et nyt hold patienter med arbejdsrelateret stress begynder deres behandling på Arbejdsmedicin Herning. 2017-09-27 06:31:01 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/opstartafstressbehandlingsforlb Ny viden: Sidder skulderbladet skævt? Bare rolig… http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sidderskulderbladetskvtbarerolig Når man har ondt i skulderen, har det ikke den store betydning, om ens skulderblad sidder skævt, viser ny forskning. 2017-09-27 06:53:07 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sidderskulderbladetskvtbarerolig Arbejdsmedicin Herning mod nye udfordringer http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinherningmodnyeudfordringer I 30 år har Herning haft en arbejdsmedicinsk klinik. Fødselsdagen blev fejret med samarbejdspartnere og kollegaer, der nok skal holde klinikken til ilden fremover. 2017-09-27 10:48:10 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinherningmodnyeudfordringer Professorbesøg fra Storbritannien: Nyt samarbejde til AmbuFlex http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/professorbesgfrastorbritannien:nytsamarbejdetilambuflex Engelsk herre med rødder i Spanien har netop besøgt AmbuFlex ved Hospitalsenheden Vest. 2017-09-27 11:29:52 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/professorbesgfrastorbritannien:nytsamarbejdetilambuflex Ny viden: Spørg stresspatienterne, hvordan de klarer hverdagen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sprgstresspatienterne,hvordandeklarerhverdagen Hverdagen er ofte mere kompleks end neuropsykologiske tests kan vise, fortæller psykolog og ph.d. Anita Eskildsen 2017-10-03 08:20:26 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sprgstresspatienterne,hvordandeklarerhverdagen Millioner dør af arbejdet på verdensplan http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/millionerdrafarbejdetpverdensplan Verdenskongres dannede ramme for præsentation af de nyeste globale tal for arbejdsrelaterede dødsfald. Tallene kalder på forebyggelse og forskning. 2017-10-03 09:13:29 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/millionerdrafarbejdetpverdensplan Ny viden: Stresspatienter kan måske komme hurtigere tilbage i arbejde http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:stresspatienterkanmskekommehurtigeretilbageiarbejde Langtidssyge stresspatienter kommer ca. 4 uger før tilbage til arbejdet, hvis de modtager et behandlingsprogram med arbejdsfokuseret kognitiv adfærdsterapi, viser ny forskning. 2017-10-05 08:49:37 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:stresspatienterkanmskekommehurtigeretilbageiarbejde Ny viden: Sjakket afgør sikkerheden http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sjakketafgrsikkerheden Jo bedre sikkerhedsklima i et byggesjak, jo færre ulykker, viser ny forskning. 2017-10-06 06:35:04 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:sjakketafgrsikkerheden Sikkerhedsforskning præsenteret i Prag http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/sikkerhedsforskningprsenteretiprag Hvordan sikrer vi unge på arbejde? Og kan vi lære noget af svenskerne? To forskere Arbejdsmedicin Herning var i Prag for at præsentere deres nyeste resultater 2017-10-13 08:15:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/sikkerhedsforskningprsenteretiprag Nyt projekt vil afdække 5000 folkeskolelæreres psykiske arbejdsmiljø http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytprojektvilafdkke5000folkeskolelrerespsykiskearbejdsmilj Formålet er at finde ud af, hvad der beskytter mod vold og trusler. 2017-10-13 10:38:42 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytprojektvilafdkke5000folkeskolelrerespsykiskearbejdsmilj Ny viden: Utilsigtede hændelser på sygehuse koster dyrt http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:utilsigtedehndelserpsygehusekosterdyrt Der er betragtelige udgifter forbundet med fejl på sygehusene. Ny undersøgelse viser, at der i gennemsnit kan spares 100.000 kr. pr. patient 2017-10-23 06:27:42 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:utilsigtedehndelserpsygehusekosterdyrt Ledere fik ny viden om team-stress http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/lederefiknyvidenomteam-stress Se med i videoen, hvor Tanja Kirkegaard fortæller om effektiv forebyggelse af stress i teams 2017-10-24 12:11:53 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/lederefiknyvidenomteam-stress Seminar viste, hvor bredt arbejdsmedicinsk forskning favner http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/seminarviste,hvorbredtarbejdsmedicinskforskningfavner Sprøjtegifte i Nepal og multikulturelle boligområder. Tværregionalt samarbejde om arbejdsmedicinsk forskning kommer vidt omkring, viste to oktoberdage ved Alssund 2017-10-30 12:31:33 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/seminarviste,hvorbredtarbejdsmedicinskforskningfavner Patientnær forskning i Philadelphia http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/patientnrforskningiphiladelphia AmbuFlex fra Hospitalsenheden Vest var med, da forskere og klinikere delte deres nyeste viden fra arbejdet med patientrapporterede oplysninger ved international konference 2017-11-07 10:15:19 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/patientnrforskningiphiladelphia Ramazzini-møde 16. maj 2018 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ramazzini-mde16.maj2018 Hvordan får vi et bedre arbejdsmiljø? Få ny viden og vær med til at diskutere indsatserne 2018-03-20 12:08:35 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ramazzini-mde16.maj2018 Nyt forskningsprojekt skal afhjælpe social ulighed i sundhed http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytforskningsprojektskalafhjlpesocialulighedisundhed Arbejdsmedicin og Hjerteforskningsklinikken har inviteret 300 unge voksne med i en undersøgelse af, om de har tidlige tegn på hjerte-karsygdomme. Formålet er at kunne forebygge sygdommene tidligt i livet 2018-04-18 08:02:13 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nytforskningsprojektskalafhjlpesocialulighedisundhed Ny forskning skal forebygge epoxy-eksem http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningskalforebyggeepoxy-eksem Forskere og vindmølleproducenter tester ny metode til at gøre det farveløse epoxy synligt. Formålet er at kunne forbedre arbejdsgange og dermed forebygge risikoen for at medarbejdere udvikler epoxy-eksem 2018-04-26 06:40:20 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyforskningskalforebyggeepoxy-eksem Hvad sker der i din arbejdsskadesag? http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hvadskerderidinarbejdsskadesag Nye pjecer fortæller, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler arbejdsskadesager 2018-05-14 11:27:06 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hvadskerderidinarbejdsskadesag Ny viden: Specialskolelærere forebygger vold, når de planlægger undervisningen http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:specialskolelrereforebyggervold,nrdeplanlggerundervisningen Forskning viser, at voldsforebyggelse på specialskoler ikke er et særskilt arbejdsmiljøtiltag, men en integreret del af den daglige undervisning 2018-05-17 10:39:54 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:specialskolelrereforebyggervold,nrdeplanlggerundervisningen Ny viden: Sårbare drenge risikerer ustabilt arbejdsliv som voksne http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:srbaredrengerisikererustabiltarbejdslivsomvoksne Teenage-drenge med fysiske symptomer, som f.eks. hovedpine og mavesmerter, risikerer lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver voksne. 2018-05-30 06:37:14 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:srbaredrengerisikererustabiltarbejdslivsomvoksne Efter 40 års limbo: Styren er sandsynligvis kræftfremkaldende http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/efter40rslimbo:styrenersandsynligviskrftfremkaldende Med ny registerforskning fra Aarhus Universitet har WHO afgjort, at styren, som indgår i nogle plastprodukter, ’sandsynligvis’ er kræftfremkaldende for mennesker. 2018-05-31 06:47:48 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/efter40rslimbo:styrenersandsynligviskrftfremkaldende Ph.d.-forsvar om brugen af PRO i epilepsi-opfølgning http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarombrugenafproiepilepsi-opflgning Torsdag den 9. august forsvarer Caroline Trillingsgaard Mejdahl sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet 2018-07-05 08:17:00 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-forsvarombrugenafproiepilepsi-opflgning Ny viden: Modstand mod ny organisering kan blive til modstand mod kollegaer http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:modstandmodnyorganiseringkanblivetilmodstandmodkollegaer Sygehus-samarbejde lider, hvis der mangler ejerskab om ny organisering, viser sygehusforskning. I sidste ende kan det gå ud over patientsikkerheden. 2018-08-07 10:50:37 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyviden:modstandmodnyorganiseringkanblivetilmodstandmodkollegaer Arbejdsmedicin får 10 millioner til 4 forskningsprojekter http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinfr10millionertil4forskningsprojekter Bevillingerne skal bl.a. bruges til at forbedre arbejdsmiljøet for landmænd, slagteriarbejdere og ansatte i plejesektoren 2018-08-08 09:20:59 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/arbejdsmedicinfr10millionertil4forskningsprojekter Ph.d.-studerende skal undersøge smertepatienters forløb i sundhedsvæsnet http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-studerendeskalundersgesmertepatientersforlbisundhedsvsnet Fysioterapeut Søren Mose skal forske i, hvorfor nogle får lange behandlingsforløb hos læge eller fysioterapeut 2018-08-10 10:54:11 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/ph.d.-studerendeskalundersgesmertepatientersforlbisundhedsvsnet Nyrepatienter rammer plet, når de vurderer eget helbred http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyrepatienterrammerplet,nrdevurdereregethelbred Ny forskning viser direkte sammenhæng mellem nyrepatienters egen helbredsvurdering og deres nyrefunktion. Birgith Engelst Grove tager resultaterne videre i nyt ph.d.-projekt 2018-08-28 06:54:26 GMT+1 http://amkherning.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/nyrepatienterrammerplet,nrdevurdereregethelbred